logo

COWON

 
 

 View Article       
  嶸←릤  iAUDIO Expert  
2007-12-21, Hits : 23307  
  COWON D2TV 깢궊꺖깲궑궒궋 v5.53


뿥쟽굠굤凉딁ㅎ獒썲뱚굮걫닶뵪걚걼걽걤걗굤걣겏걝걫걭걚겲걲

COWON D2TV겗뼭깢궊꺖깲궑궒궋겓겒굤겲걲
閭e폀뎵겗쇇烏ⓦ겲겎겓셽뼋굮縕삠굜걮걼雅뗣굮걡屋ャ겞뵵걮訝듽걩겲걲

v5.53깢궊꺖깲궑궒궋궋긿깤궛꺃꺖깋냵若

-쎔뜐艅잆겏빊凉뤹랬썓걣룾꺗겒弱귡藥ε뵪쎔뜐艅잒꺗겗瓦썲뒥
-EPG(쎔耶먪빁永꾥〃) 艅잒꺗野얍퓶
-땿뵽깢궊궎꺂냽뵟訝띶끁릦겗뵻뻹
-Audible깢궊궎꺂 뵱뤃
-꺈꺍궩궛뙯뵽겗訝띶끁릦岳閭
-꺈꺍궩궛뙯뵽깢궊궎꺂뎷솮겗訝띶끁릦岳閭
-꺈꺍궩궛겗雅뚪뇥윹鶯경찣꺗瓦썲뒥
-쎔뜐艅잆겏빊凉뤹랬썓걣룾꺗겒弱귡藥ε뵪쎔뜐艅잒꺗겗瓦썲뒥
-EPG(쎔耶먪빁永꾥〃) 艅잒꺗野얍퓶
-궭궎깯꺖艅잒꺗겎겗꺈꺍궩궛雅덄큵뙯뵽訝띶끁릦겗岳閭

궋긿깤궛꺃꺖깋겘걪걾굢

No
Subject
    Name
Date
Hit
434     iAUDIO U5 깯깑깷궋꺂겗鼇귝c겗걡윥굢걵 嶸←릤 2008/04/11  29873
433    iAUDIO U5 깢궊꺖깲궑궓궋 V1.13 嶸←릤 2008/03/26  21938
432    iAUDIO U5겗罌쀧뵣겏깳깴꺁꺖若백뇧겓겇걤겲걮겍 嶸←릤 2008/03/25  32070
431    깞깷궋꺖MP3깤꺃꺖깶꺖똧AUDIO U5띲굮뼭쇇鶯 嶸←릤 2008/02/29  30810
430    iAUDIO 7 깢궊꺖깲궑궓궋 V1.17 嶸←릤 2008/02/22  22489
429    COWON D2TV 깢궊꺖깲궑궒궋 v5.54 嶸←릤 2008/02/22  22025
428    COWON D2 깢궊꺖깲궑궓궋 V2.54 嶸←릤 2008/02/22  21086
427    쏞OWON뿥쑍꿨눣4뫅亮댐펯鼇섇영솏若싥궩꺖꺂앭츪뼺訝竊 嶸←릤 2008/02/02  28461
426    COWONA3뼭깢궊꺖깲깢궊꺖깲V.1.15쇇烏 嶸←릤 2008/01/10  25004
425    亮닸쑌솏若싥궩긿깉縕⒴2궘깵꺍깪꺖꺍若잍뼺訝竊 嶸←릤 2007/12/23  27674
   COWON D2TV 깢궊꺖깲궑궒궋 v5.53 嶸←릤 2007/12/21  23307
423    궢깮꺖깉궩꺍궭꺖 亮닸쑌亮닷쭓鴉묉겗걡윥굢걵 嶸←릤 2007/12/08  20318
422    'COWON A3' 깋궎깂깯꺂긽깳깈궍궋弱귡沃뚣겎꽛燁獒썲뱚겦若 嶸←릤 2007/12/15  22016
421    iAUDIO7/COWOND2TV겗瓦썲뒥깴깈꺂쇇烏 嶸←릤 2007/11/21  46984
420    먦궖궭꺆궛(2007 Vol.2)겗鼇귝c겗걡윥굢걵 嶸←릤 2007/10/18  21800
419    똂OWOND2띴쐴졏뵻若/뼭깢궊꺖깲궑궒궋뀶뼀 嶸←릤 2007/10/15  32250
418    꺈꺍궩궛깤꺃꺖깶꺖똂OWOND2TV띲굮뼭쇇鶯 嶸←릤 2007/10/06  53302
417    iAUDIO7꺕뼭돯瓦썲뒥겗걡윥굢걵 嶸←릤 2007/08/11  32318
416    깴깑궭꺖縕⒴2걡뵵渦쇈깳꺖꺂겓岳귙굥걡屋ャ겞겏냽곦에겗걡窈섅걚 嶸←릤 2007/07/19  23969
415    깈궦궭꺂궕꺖깈궍궕깤꺃꺖깶꺖똧AUDIO 7띲굮뼭쇇鶯 嶸←릤 2007/07/13  41854
1 [2][3][4][5][6][7][8][9] ... [22]
 
  What's New
  FAQ
  岳앲㉫誤뤷츣
  岳릤겓겇걚겍
  F/W S/W
  깯깑깷궋꺂/궖궭꺆궛
  獒썲뱚궗궎깋